Update | Dag 9 – Coronacentrum Urmond

Update | Dag 9 – Coronacentrum Urmond

We informeren u dagelijks over het Coronacentrum Urmond. Op de website
www.coronacentrum-urmond.nl vindt u alle overige informatie.

Vrijdag 3 april 2020

33 Patiënten in Thuiszorg Hotel

Op dit moment verblijven 33 patiënten in het Thuiszorg Hotel. Het gaat om 14 mannen en 19 vrouwen. Tot ons verdriet is 1 patiënt vandaag overleden. Wij wensen de familieleden veel sterkte met dit verlies. 31 mensen zijn 60+, 2 mensen zijn 50+. De patiënten komen allemaal uit Zuid-Limburg. Ze worden verzorgd door personeel van de Zuid-Limburgse Thuiszorgorganisaties. Een huisarts loopt overdag visite op de afdeling. Sinds de opening hebben 15 patiënten het Thuiszorg-hotel kunnen verlaten om thuis verder aan te sterken.

Het Thuiszorg Hotel is een zogeheten “on top of” voorziening, bovenop de reguliere zorg. Het Thuiszorg Hotel is geen ziekenhuis of noodhospitaal.

Huisartsenpost Drive Through

De Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond is een centrum voor patiënten met Corona-gerelateerde klachten. De HAP (Huisartsenpost) is alleen te bezoeken na verwijzing van uw eigen huisarts. De HAP Urmond is voor mensen uit de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek.

Tussen donderdag 13:00 en vrijdag 13:00 zijn er in totaal 51 mensen gezien. Daarvan konden 28 mensen meteen na de auto-triage met medische instructies naar huis. 23 mensen zijn in de Huisartsenpost binnen nog gezien. In totaal zijn 12 mensen doorgestuurd naar het ziekenhuis.

In de Drive Through worden patiënten gezien door huisartsen en huisarts-assistenten. Doorverwezen patiënten worden getrieerd. De temperatuur wordt gemeten, de ademhaling wordt gecontroleerd en de zuurstofopname wordt gecheckt. Een assistent noteert.
De arts bepaalt vervolgens wat er met de patiënt moet gebeuren. Bij milde klachten kan de patiënt met medische instructies naar huis worden gestuurd. Mogelijk moet de patiënt verder worden gecontroleerd in de Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond binnen, waar verder wordt bepaald wat er moet gebeuren.

In voorkomende gevallen wordt de patiënt ondergebracht in het Thuiszorg Hotel, indien herstel in de thuissituatie ongewenst is.
In ernstige gevallen wordt de patiënt doorgestuurd (al dan niet met eigen vervoer) naar het Zuyderland Ziekenhuis.

Stand van Zaken 

Het Coronacentrum Urmond nadert het einde van de tweede bestaansweek. In het Thuiszorghotel hebben in totaal tot nu toe 49 mensen verbleven. 15 mensen konden na enige dagen weer naar huis gaan. Het ging om 27 vrouwen en 22 mannen.

Voorzitter Jack Jansen: ‘Allereerst wil ik namens iedereen in het Centrum mijn medeleven betuigen aan de familie van de overleden patiënt van vandaag. Dat doet iedereen pijn en dat maakt altijd indruk.
Hoe ernstig de situatie ook is, we zijn ook tevreden over de gang van zaken in het Thuiszorg Hotel. We zijn ook klaar om verder op te schalen naar 90-120 patiënten, indien noodzakelijk. Onze kennis hebben we al gedeeld met meerdere regio’s in het land. Ik ben trots op wat de gezamenlijke partners hier hebben neergezet’.

Vice-voorzitter Esther van Engelshoven: ‘De Huisartsenpost in Urmond draait ook heel goed. De levering van de afgekeurde mondkapjes van vorige week betreuren we uiteraard, maar dat is inmiddels opgelost en mag niet meer voorkomen. Daar is het RIVM zich ook van bewust.
Ook wij hebben ons voorbereid op meer patiënten in de komende weken, daar zijn we klaar voor. Tegelijkertijd zien we een dalende trend in bezoeken op de HAP. Dat lijkt positief, maar we juichen nog niet. We blijven paraat met hele toegewijde artsen en ondersteuners. Het is een hele bijzondere samenwerking’.

Wat is eigenlijk het Coronacentrum en wat gebeurt daar?

Het Coronacentrum Urmond bestaat uit een Thuiszorg Hotel voor Zuid-Limburg en een Huisartsenpost voor patiënten met Corona-gerelateerde klachten in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.

In het Thuiszorg Hotel worden mensen opgenomen die “te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht zijn om thuis verzorgd te worden”.
U kunt NIET zonder doorverwijzing van uw huisarts naar het Coronacentrum komen. Als u klachten heeft, meldt u zich altijd telefonisch bij je eigen huisarts.   

Op de website www.coronacentrum-urmond.nl staan vragen en antwoorden over het Thuiszorg Hotel en de Huisartsenpost. U kunt hier ook de persconferentie terugkijken, waarin afgelopen dinsdag het Coronacentrum Urmond werd gelanceerd.

Werken in Coronacentrum Urmond

Om de patiëntenstroom naar het Thuiszorg Hotel op te vangen hebben we behoefte aan zorgpersoneel. Heeft u ervaring in de zorg, in de breedste zin van het woord, dan roepen we u op om zich te registreren via deze link.

PBM: Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Er is een blijvende behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan: Overalls, wegwerpschorten, FFP1 maskers, FFP2 maskers en chirurgische mondmaskers. Hulp is welkom via [email protected].