Update | Dag 5 – Coronacentrum Urmond

Update | Dag 5 – Coronacentrum Urmond

We informeren u dagelijks over het Coronacentrum Urmond. Op de website
www.coronacentrum-urmond.nl vindt u alle overige informatie.

Maandag 30 maart 2020

25 Patiënten in Thuiszorg Hotel: ‘4 erbij en 4 ontslagen’

Op dit moment verblijven er nog steeds 25 patiënten in het Thuiszorg Hotel. Dat is hetzelfde aantal als gisteren. Er zijn vier patiënten bij gekomen. Daar staat het ontslag van 4 patiënten tegenover.

De 25 patiënten maken het naar omstandigheden goed. Ze worden verzorgd door personeel van de Zuid-Limburgse Thuiszorgorganisaties. Een huisarts loopt overdag visite op de afdeling.

Het Thuiszorg Hotel is een zogeheten “on top of” voorziening, bovenop de reguliere zorg. Het Thuiszorg Hotel is geen ziekenhuis of noodhospitaal.

Huisartsenpost Drive Through

De Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond is een centrum voor patiënten met Corona-gerelateerde klachten. De HAP (Huisartsenpost) is alleen te bezoeken na verwijzing van uw eigen huisarts. De Hap Urmond is voor mensen uit de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek.

Tussen zondag 13:00 en maandag 13:00 zijn er in totaal 65 mensen gezien. Daarvan konden 21 mensen meteen na de auto-triage met medische instructies naar huis. 44 mensen zijn in de Huisartsenpost binnen nog gezien. In totaal zijn 6 mensen doorgestuurd naar het ziekenhuis.

In de Drive Through worden patiënten gezien door huisartsen en huisarts-assistenten. Doorverwezen patiënten worden getrieerd. De temperatuur wordt gemeten, de ademhaling wordt gecontroleerd en de zuurstofopname wordt gecheckt.  Een assistent noteert.
De arts bepaalt vervolgens wat er met de patiënt moet gebeuren.  Bij milde klachten kan de patiënt met medische instructies naar huis worden gestuurd. Mogelijk moet de patiënt verder worden gecontroleerd in de huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond binnen, waar verder wordt bepaald wat er moet gebeuren.

In voorkomende gevallen wordt de patiënt ondergebracht in het Thuiszorg Hotel, indien herstel in de thuissituatie ongewenst is.
In ernstige gevallen wordt de patiënt doorgestuurd (al dan niet met eigen vervoer) naar het Zuyderland Ziekenhuis.  

Afgekeurde mondmaskers

De Nederlandse overheid heeft een terugroep-actie gedaan op ondeugdelijke mondmaskers. Een deel van de door de overheid geïmporteerde mondmaskers bleek niet aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Die partij was al verdeeld over een aantal ziekenhuizen en zorgaanbieders. Een deel daarvan is ook terecht gekomen en gebruikt in de Huisartsenpost van het Coronacentrum in Urmond (niet in het Thuiszorg Hotel). Na de formele afkeuring heeft het Coronacentrum de partij weer ingeleverd.

Het Coronacentrum Urmond gebruikt enkel gecertificeerde Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Erwin Kuil nieuwe manager Coronacentrum Urmond 

Erwin Kuil is de nieuwe lokatiemanager van het Coronacentrum Urmond. Erwin is aangesteld om nog meer verbinding te leggen met de verschillende projectleiders. Voorzitter Jack Jansen: “Na de eerste hectische fase van opstart is nu de beheersfase aangebroken. We willen dat iedereen zo goed als mogelijk is opgelijnd”.  Erwin Kuil heeft veel ervaring als crisismanager in onder andere de zorg en bij de politie.

In het Thuiszorg Hotel is Ruud Verreussel erbij gekomen om samen met manager Frank Amory het Thuiszorg Hotel voor te bereiden op verdere uitbreiding naar de maximale capaciteit van 240 patiënten.   Ruud heeft veel ervaring in de zorg. Hij is nu onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.

Defensie verlaat Coronacentrum Urmond

Defensie heeft een belangrijke rol gespeeld in de opstart van het Coronacentrum in Urmond. Nu de opstart succesvol is afgerond, zullen de medewerkers van Defensie naar andere centra in het land gaan.

Defensie was betrokken bij de opstart van het Centrum omdat het veel ervaring heeft bij het opzetten van zogeheten noodhospitalen. Het Coronacentrum is nadrukkelijk geen noodhospitaal, maar de kennis en de bijbehorende draaiboeken waren noodzakelijk voor de opstart en stroomlijning van de verschillende disciplines.

Wat is eigenlijk het Coronacentrum en wat gebeurt daar?

Het Coronacentrum Urmond bestaat uit een Thuiszorg Hotel voor Zuid-Limburg en een Huisartsenpost voor patiënten met Corona-gerelateerde klachten in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.

In het Thuiszorg Hotel worden mensen opgenomen die “te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht zijn om thuis verzorgd te worden”.
U kunt NIET zonder doorverwijzing van uw huisarts naar het Coronacentrum komen. Als u klachten heeft, meldt u zich altijd telefonisch bij je eigen huisarts.   

Op de website www.coronacentrum-urmond.nl staan vragen en antwoorden over het Thuiszorg Hotel en de Huisartsenpost. U kunt hier ook de persconferentie terugkijken, waarin afgelopen dinsdag het Coronacentrum Urmond werd gelanceerd.

Werken in Coronacentrum Urmond

Om de patiëntenstroom naar het Thuiszorg Hotel op te vangen hebben we behoefte aan zorgpersoneel. Heeft u ervaring in de zorg, in de breedste zin van het woord, dan roepen we u op om zich te registreren via deze link.

PBM: Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Er is een blijvende behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan: Overalls, wegwerpschorten, FFP1 maskers, FFP2 maskers en chirurgische mondmaskers. Hulp is welkom via [email protected].