Update | Dag 25 – Coronacentrum Urmond

Update | Dag 25 – Coronacentrum Urmond

We informeren u dagelijks over het Coronacentrum Urmond. Op de website
www.coronacentrum-urmond.nl vindt u alle overige informatie.

Woensdag 22 april 2020

Géén Patiënten meer in Thuiszorg Hotel

Op dit moment verblijven er geen patiënten meer in het Thuiszorg Hotel. De laatste patiënten zijn vanmiddag naar huis gegaan. Het Thuiszorg Hotel gaat daarmee vanaf vandaag in de zogeheten stand-by modus, er vinden geen nieuwe opnames meer plaats.

Sinds de opening hebben 72 patiënten het Thuiszorg-hotel kunnen verlaten. 6 patiënten zijn helaas overleden. 

Het Thuiszorg Hotel is een zogeheten “on top of” voorziening, bovenop de reguliere zorg. Het Thuiszorg Hotel is geen ziekenhuis of noodhospitaal.

Huisartsenpost Drive Through – (blijft wel gewoon open!)

De Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond is een centrum voor patiënten met Corona-gerelateerde klachten. De HAP (Huisartsenpost) is alleen te bezoeken na verwijzing van uw eigen huisarts. De HAP Urmond is voor mensen uit de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek.

Tussen dinsdag 13:00 en woensdag 13:00 zijn er in totaal 71 mensen gezien. Daarvan konden 38 mensen meteen na de auto-triage met medische instructies naar huis. 33 mensen zijn in de Huisartsenpost binnen nog gezien. 25 mensen konden daarna naar huis. In totaal zijn 8 mensen doorgestuurd naar het ziekenhuis en geen enkele persoon is opgenomen in het Thuiszorg Hotel.

In de Drive Through worden patiënten gezien door huisartsen en huisarts-assistenten. Doorverwezen patiënten worden getrieerd. De temperatuur wordt gemeten, de ademhaling wordt gecontroleerd en de zuurstofopname wordt gecheckt. Een assistent noteert.
De arts bepaalt vervolgens wat er met de patiënt moet gebeuren. Bij milde klachten kan de patiënt met medische instructies naar huis worden gestuurd. Mogelijk moet de patiënt verder worden gecontroleerd in de Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond binnen, waar verder wordt bepaald wat er moet gebeuren.

In voorkomende gevallen wordt de patiënt ondergebracht in het Thuiszorg Hotel, indien herstel in de thuissituatie ongewenst is.
In ernstige gevallen wordt de patiënt doorgestuurd (al dan niet met eigen vervoer) naar het Zuyderland Ziekenhuis.

Tijdelijke opname door brand De Meinweg 


Ondanks de opnamestop vanwege de stand-by modus, zijn er afgelopen nacht toch nog tijdelijk patiënten opgenomen.  Het betrof Corona (-verdachte) patiënten die werden geëvacueerd uit Herkenbosch door de brand op De Meinweg. Deze patiënten zijn inmiddels verplaatst naar het Coronacentrum in Roermond, in de eigen regio.  

Thuiszorg Hotel vanaf vandaag stand-by, HAP blijft open

Gisteren maakten we bekend dat het Thuiszorg Hotel van het Coronacentrum op stand-by-modus gaat.  Op dit moment liggen er geen patiënten meer. In de regio is er een duidelijke afname van patiënten waarneembaar.

Stuurgroep-voorzitter Jack Jansen: ‘Samen met de GGD Zuid-Limburg blijven we nauwkeurig de situatie monitoren. Mocht in de komende weken blijken dat het Thuiszorg Hotel toch weer nodig is, dan kunnen we meteen opschalen. Maar op dit moment is dat niet het geval, dus kunnen de medewerkers van de Thuiszorgorganisaties weer terug naar hun eigen instellingen in de thuiszorg. De Huisartsenpost blijft wel gewoon open. Daar komen dagelijks tientallen mensen langs. De HAP (Huisartsenpost) zorgt ervoor dat de regionale huisartsen ook hun reguliere zorg kunnen handhaven. Zo blijven we (verdachte) Corona- en niet-(verdachte) Corona-patiënten scheiden’.

Lees hier het hele persbericht. 

Neem contact op met uw huisarts bij medische problemen


Er komen minder patiënten met ‘niet-Corona-klachten’ naar de huisartsen in de regio en de huisartsenposten. De grote aandacht voor het coronavirus en het advies van de overheid om zo veel mogelijk thuis te blijven speelt hierbij mogelijk een rol.

De huisartsen vragen nu nadrukkelijk aan patiënten om bij medische klachten, telefonisch contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost. 
Het is niet goed om te lang door te lopen of thuis te blijven met ernstige klachten. Zowel in de huisartsenpraktijken als in de huisartsenposten worden mensen met (verdenking op) corona apart opgevangen en onderzocht van andere patiënten. Daarnaast zijn de spreekuren op een veilige manier georganiseerd.  

Patiënten kunnen dus bij vragen en klachten telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of met de huisartsenpost. 

Wegwerkzaamheden rond Coronacentrum

 
Er wordt aan de weg gewerkt rond het Coronacentrum Urmond.  Het centrum blijft uiteraard bereikbaar, maar vanaf maandag 20 april kunt u bij vertrek enige hinder ervaren. Concreet betekent dit voor het Coronacentrum:

Arriverend verkeer: Vanaf A2 via afrit Urmond is Coronacentrum Urmond gewoon bereikbaar

Vertrekkend verkeer: Richting A2 is niet rechtstreeks bereikbaar. Omrijden via Mauritslaan (bij stoplichten) rechts afslaan en op onze tijdelijke rotonde keren richting A2.

Meer info over de wegwerkzaamheden vindt u hier.  

Wat te doen bij Corona verdachte klachten?

Heeft u een hoestje of verkoudheid? Neem dan telefonisch contact op Met uw huisarts. Hij/Zij helpt u verder. Klik op de afbeelding en bekijk hoe dat proces verloopt.