Update | Dag 18 – Coronacentrum Urmond

Update | Dag 18 – Coronacentrum Urmond

We informeren u dagelijks over het Coronacentrum Urmond. Op de website
www.coronacentrum-urmond.nl vindt u alle overige informatie.

Woensdag 15 april 2020

22 Patiënten in Thuiszorg Hotel

Op dit moment verblijven 22 patiënten in het Thuiszorg Hotel. Het gaat om 8 mannen en 14 vrouwen. 18 mensen zijn 60+, 4 mensen zijn 40+. De patiënten komen allemaal uit Zuid-Limburg. Ze worden verzorgd door personeel van de Zuid-Limburgse Thuiszorgorganisaties. Een huisarts loopt overdag visite op de afdeling. Sinds de opening hebben 46 patiënten het Thuiszorg-hotel kunnen verlaten. 5 patiënten zijn helaas overleden.

Het Thuiszorg Hotel is een zogeheten “on top of” voorziening, bovenop de reguliere zorg. Het Thuiszorg Hotel is geen ziekenhuis of noodhospitaal.

Huisartsenpost Drive Through

De Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond is een centrum voor patiënten met Corona-gerelateerde klachten. De HAP (Huisartsenpost) is alleen te bezoeken na verwijzing van uw eigen huisarts. De HAP Urmond is voor mensen uit de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek.

Tussen dinsdag 13:00 en woensdag 13:00 zijn er in totaal 93 mensen gezien. Daarvan konden 40 mensen meteen na de auto-triage met medische instructies naar huis. 53 mensen zijn in de Huisartsenpost binnen nog gezien. 45 mensen konden daarna naar huis. In totaal zijn 8 mensen doorgestuurd naar het ziekenhuis en geen enkele persoon is opgenomen in het Thuiszorg Hotel.

In de Drive Through worden patiënten gezien door huisartsen en huisarts-assistenten. Doorverwezen patiënten worden getrieerd. De temperatuur wordt gemeten, de ademhaling wordt gecontroleerd en de zuurstofopname wordt gecheckt. Een assistent noteert.
De arts bepaalt vervolgens wat er met de patiënt moet gebeuren. Bij milde klachten kan de patiënt met medische instructies naar huis worden gestuurd. Mogelijk moet de patiënt verder worden gecontroleerd in de Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond binnen, waar verder wordt bepaald wat er moet gebeuren.

In voorkomende gevallen wordt de patiënt ondergebracht in het Thuiszorg Hotel, indien herstel in de thuissituatie ongewenst is.
In ernstige gevallen wordt de patiënt doorgestuurd (al dan niet met eigen vervoer) naar het Zuyderland Ziekenhuis.

Wegwerkzaamheden rond Coronacentrum Urmond

Er wordt aan de weg gewerkt rond het Coronacentrum Urmond.  Het centrum blijft uiteraard bereikbaar, maar vanaf maandag 20 april kunt u bij vertrek enige hinder ervaren. Concreet betekent dit voor het Coronacentrum:

Arriverend verkeer: Vanaf A2 via afrit Urmond is Coronacentrum Urmond gewoon bereikbaar

Vertrekkend verkeer: Richting A2 is niet rechtstreeks bereikbaar. Omrijden via Mauritslaan (bij stoplichten) rechts afslaan en op onze tijdelijke rotonde keren richting A2.

Meer info over de wegwerkzaamheden vindt u hier.  

Medisch directeur Marion Vromen bij L1 AvondGasten


Marion Vromen, specialist ouderengeneeskunde en medisch directeur van het Thuiszorg Hotel, vertelde dinsdagavond op L1 TV over haar werk in het Coronacentrum. Met daarin ook een indringende anekdote over het leven in het Thuiszorg Hotel.

Kijk hier het gesprek terug (vanaf 06:00).

Wat is eigenlijk het Coronacentrum en wat gebeurt daar?

Het Coronacentrum Urmond bestaat uit een Thuiszorg Hotel voor Zuid-Limburg en een Huisartsenpost voor patiënten met Corona-gerelateerde klachten in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.

In het Thuiszorg Hotel worden mensen opgenomen die “te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht zijn om thuis verzorgd te worden”.
U kunt NIET zonder doorverwijzing van uw huisarts naar het Coronacentrum komen. Als u klachten heeft, meldt u zich altijd telefonisch bij je eigen huisarts.   

Op de website www.coronacentrum-urmond.nl staan vragen en antwoorden over het Thuiszorg Hotel en de Huisartsenpost. U kunt hier ook de persconferentie terugkijken, waarin afgelopen dinsdag het Coronacentrum Urmond werd gelanceerd.

PBM: Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Er is een blijvende behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan: Overalls, wegwerpschorten, FFP1 maskers, FFP2 maskers en chirurgische mondmaskers. Hulp is welkom via [email protected].