Update | Dag 13 – Coronacentrum Urmond

Update | Dag 13 – Coronacentrum Urmond

We informeren u dagelijks over het Coronacentrum Urmond. Op de website
www.coronacentrum-urmond.nl vindt u alle overige informatie.

Dinsdag 7 april 2020

29 Patiënten in Thuiszorg Hotel

Op dit moment verblijven 29 patiënten in het Thuiszorg Hotel. Het gaat om 11 mannen en 18 vrouwen. 25 mensen zijn 60+, 3 mensen zijn 50+. De patiënten komen allemaal uit Zuid-Limburg. Ze worden verzorgd door personeel van de Zuid-Limburgse Thuiszorgorganisaties. Een huisarts loopt overdag visite op de afdeling. Sinds de opening hebben 24 patiënten het Thuiszorg-hotel kunnen verlaten.

Het Thuiszorg Hotel is een zogeheten “on top of” voorziening, bovenop de reguliere zorg. Het Thuiszorg Hotel is geen ziekenhuis of noodhospitaal.

Huisartsenpost Drive Through

De Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond is een centrum voor patiënten met Corona-gerelateerde klachten. De HAP (Huisartsenpost) is alleen te bezoeken na verwijzing van uw eigen huisarts. De HAP Urmond is voor mensen uit de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek.

Tussen maandag 13:00 en dinsdag 13:00 zijn er in totaal 78 mensen gezien. Daarvan konden 35 mensen meteen na de auto-triage met medische instructies naar huis. 43 mensen zijn in de Huisartsenpost binnen nog gezien. 27 mensen konden daarna naar huis. In totaal zijn 15 mensen doorgestuurd naar het ziekenhuis en 1 persoon is opgenomen in het Thuiszorg Hotel.

In de Drive Through worden patiënten gezien door huisartsen en huisarts-assistenten. Doorverwezen patiënten worden getrieerd. De temperatuur wordt gemeten, de ademhaling wordt gecontroleerd en de zuurstofopname wordt gecheckt. Een assistent noteert.
De arts bepaalt vervolgens wat er met de patiënt moet gebeuren. Bij milde klachten kan de patiënt met medische instructies naar huis worden gestuurd. Mogelijk moet de patiënt verder worden gecontroleerd in de Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond binnen, waar verder wordt bepaald wat er moet gebeuren.

In voorkomende gevallen wordt de patiënt ondergebracht in het Thuiszorg Hotel, indien herstel in de thuissituatie ongewenst is.
In ernstige gevallen wordt de patiënt doorgestuurd (al dan niet met eigen vervoer) naar het Zuyderland Ziekenhuis.

iPads voor gasten Thuiszorg Hotel

Als patiënt in het Thuiszorg Hotel zijn het vaak lange dagen, zonder de directe aanwezigheid van familie en vrienden. Om toch contact te kunnen houden met de eigen omgeving (en internet), hebben we sinds vandaag de beschikking over enkele tablets van onze partner Zuyderland Care.

Video Martin Hurkens Medley

Gisteren meldden we al dat Martin Hurkens en Happy Hendrix een mini-concert gaven op de parking van het Coronacentrum Urmond, voor personeel en patiënten. We hebben er een video van laten maken. Bekijk hier de Limburgse medley van Martin Hurkens en de compilate van Happy Hendrix.

Wat is eigenlijk het Coronacentrum en wat gebeurt daar?

Het Coronacentrum Urmond bestaat uit een Thuiszorg Hotel voor Zuid-Limburg en een Huisartsenpost voor patiënten met Corona-gerelateerde klachten in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.

In het Thuiszorg Hotel worden mensen opgenomen die “te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht zijn om thuis verzorgd te worden”.
U kunt NIET zonder doorverwijzing van uw huisarts naar het Coronacentrum komen. Als u klachten heeft, meldt u zich altijd telefonisch bij je eigen huisarts.   

Op de website www.coronacentrum-urmond.nl staan vragen en antwoorden over het Thuiszorg Hotel en de Huisartsenpost. U kunt hier ook de persconferentie terugkijken, waarin afgelopen dinsdag het Coronacentrum Urmond werd gelanceerd.

PBM: Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Er is een blijvende behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan: Overalls, wegwerpschorten, FFP1 maskers, FFP2 maskers en chirurgische mondmaskers. Hulp is welkom via [email protected].