Aan het woord | Roger Eurelings

Aan het woord | Roger Eurelings

Foto: esculine.nl

De Huisartsenpost Urmond is een samenwerkingsverband tussen alle betrokken huisartsenpartners: Huisartsen OZL, Meditta, MCC Omnes, HACo West. Daarnaast is ook afgestemd met ZIO. Vandaag maken we kennis met Roger Eurelings, projectleider en manager van de Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond.

Waar werk je normaal?

“Ik ben managing director bij PlusPunt Medisch Centrum, een zogeheten ‘anderhalvelijns’ kliniek in Kerkrade, waar medisch specialistische zorg wordt geboden in nauwe samenwerking en onder regie met de eigen huisarts van de patiënt. Tijdens deze Corona-crisis is PlusPunt gesloten, dus ik was meteen beschikbaar om deze Huisartsenpost op te zetten. Eerder was ik al ruim 10 jaar manager van de Huisartsenpost in Heerlen. Dus het was een logische stap om projectleider van dit traject te worden.”

Hoe moeilijk was het om een Corona HAP op te zetten?

“Eigenlijk was dat niet zo moeilijk, want de urgentie was heel groot. Dat voelde iedereen. Alle partijen wilden dit, dat maakte de samenwerking heel krachtig. We hebben snel de juiste mensen per onderwerp bij elkaar gezet in verschillende subprojectgroepen. Denk aan de patiënt route, personele bezetting, facilitaire zaken en inrichting van de locatie, ICT en communicatie. En op al die projectgroepen zaten vertegenwoordigers van Oostelijk Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. En dat ging heel gebroederlijk. De samenwerking onder tijdsdruk verliep heel vlot. Iedereen stapte over de eigen schaduw heen en er werd gedacht in mogelijkheden in plaats van problemen. De kunst is om het overzicht te bewaken, af te stemmen en mensen datgene te laten doen waar ze goed in zijn. Je ziet het resultaat dan groeien en binnen 6 dagen waren we operationeel. Dat is heftig, maar heerlijk om te doen.”

Wie werken daar allemaal?

“Huisartsen uit de regio Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek. Verder zijn er medewerkers in dienst bij de huisartspraktijken, huisartsenposten, PlusPunt of op kantoor bij de zorggroepen van de beide regio’s.  Denk aan doktersassistenten, hartfunctie-laboranten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners somatiek, triagisten van de Huisartspost en co-assistenten die al als junior triagist op de Huisartspost werkten.”

Wat gebeurt er precies?

“Dat zie je goed in deze dagelijkse nieuwsbrief, maar ik leg het nog even verkort uit. Mensen met corona-verdachte klachten bellen eerst hun eigen huisarts. Die huisarts kan ze doorverwijzen naar onze post in Urmond als deze klachten heeft die bij een Coronabesmetting past. Dat gebeurt op afspraak. De patiënten komen met de auto hiernaartoe en rijden naar de Drive Through waar ze door een huisarts en assistent worden beoordeeld. In een aantal gevallen kunnen ze daarna meteen met een medische instructie naar huis. Een enkeling wordt direct naar het ziekenhuis verwezen. Afhankelijk van de beoordeling door de huisarts willen we een ander aantal patiënt binnen in de Huisartsenpost zien om verder te onderzoeken en dan beslist de consultarts wat er moet gebeuren. Ook daar gaan sommige patiënten naar huis met instructie, sommige verwijzen we door naar het ziekenhuis en een enkeling kan meteen door naar het Thuiszorg Hotel.

We hebben 4 belangrijke uitgangspunten: De gehele inrichting is bedoeld om een grote groep mensen op te kunnen vangen. De opzet is afgestemd op veiligheid van het personeel en op de veiligheid van de patiënt. Verder dienen we efficiënt met onze persoonlijke bescherming middelen (PBM) om te gaan.

Wij kunnen (als we volledig opschalen) dagelijks zo’n 600 mensen zien. Maar dat aantal hebben we niet nodig gehad. Nu zie je 60-110 mensen per dag. Vanwege de veiligheid fungeert de auto van de patiënt in eerste instantie bijvoorbeeld als een soort behandelkamer en later als wachtkamer. We bellen de patiënt op diens mobiele toestel, als deze naar binnen kan komen. Zo kunnen patiënten zo weinig mogelijk andere mensen infecteren of zelf worden geïnfecteerd door anderen. Doordat de huisarts en assistent meerdere uren met dezelfde uitrusting kan werken, kunnen we daar efficiënt gebruik van maken.”

Dat zijn minder patiënten, wat betekent dat volgens jou?

“We zien een stabiel beeld van zo’n 70 mensen per dag. Dat betekent in mijn optiek dat de overheidsmaatregelen doeltreffend zijn. Het effect van die maatregelen zie je vroegtijdig bij de huisartsen en pas enkele weken later in de ziekenhuizen. Zelfs bij de ziekenhuizen zien we nu voorzichtig een positieve ontwikkeling. We zijn er echter nog lang niet.”

Hoezo, hoe belangrijk is de HAP dan nog?

“We verwachten wel een tweede golf, dus ik denk dat de huisartsenpost in Urmond nog van groot belang is. ‘Better safe than sorry’, is een meer gehoord motto, dat ook hier geldt. We zijn volledig voorbereid op opvang van meer patiënten. Als het overheidsbeleid verandert en de samenleving wordt op termijn iets meer vrij gelaten, dan gaan er zeker nieuwe infecties ontstaan. Dan moeten wij weer klaar staan.”

Sommige mensen, met andere dan corona-klachten, durven niet meer naar hun eigen huisarts te gaan uit angst voor het virus.  Wat zou je die patiënten willen meegeven? 

“Wij hebben maximaal gezorgd voor een veilige situatie. Een schone en een van Corona verdachte stroom patiënten wordt strikt gescheiden. Telefonisch wordt goed ingeschat waar iedere patiënt heen moet. Je moet wel van te voren bellen naar de huisarts of huisartsenpost! 

Niemand hoeft bang te zijn, ons systeem is goed en veilig ingericht. In de reguliere huisartsenposten en de huisartsenpraktijken is een schone route voor de patiënten ingericht.”

Als manager van de HAP Urmond, waar ben jij het meest trots op? 

“De ultieme samenwerking. Er zijn nieuwe werkvriendschapen ontstaan. Men is ‘out of the box’ en in mogelijkheden gaan denken. Die samenwerking gaat op lange termijn een geweldig positief effect opleveren. We werkten al veel samen met de verschillende partijen in de regio, maar er zijn in snel tempo nieuwe relaties bij gekomen. Er is veel nieuw vertrouwen ontstaan en dat is de basis voor een diepere lange termijn samenwerking.