Aan het woord | Guy Schulpen

Aan het woord | Guy Schulpen

Foto: ZIO.nl

Achter de zogeheten frontlinie van het Thuiszorg Hotel en de Huisartsenpost in Urmond gaat een interne organisatie schuil. Vandaag belichten we de telefonische dienst: de Zorgmeldkamer, gehuisvest bij Verwijsbureau TIPP Maastricht. We spraken daarover met Guy Schulpen, medisch directeur van ZIO. 

Wie ben je en wat doe je normaal gesproken?

“Ik ben Guy Schulpen, medisch directeur van ZIO, Zorg In Ontwikkeling. Dat is een eerstelijnsvoorziening om huisartsen in onze regio te helpen met innovatie en actuele ontwikkelingen. Ik ben lid van de Stuurgroep van het Coronacentrum Urmond, en de Zorgmeldkamer is een van mijn verantwoordelijkheden.”

Wat is de Zorgmeldkamer?

“Dat is een telefoondienst voor de regionale huisartsen en de ziekenhuizen. Wanneer huisartsen en ziekenhuizen zogeheten eerstelijnsbedden zoeken voor hun patiënten, dan heeft de Zorgmeldkamer een overzicht van beschikbare plekken. Denk aan bedden in de regionale zorgcentra, maar dus ook de beschikbare bedden in het Thuiszorg Hotel.”

Voor wie is die Zorgmeldkamer?

“De Zorgmeldkamer is alleen voor huisartsen en de ziekenhuizen. Het is geen nummer voor patiënten. Mensen die Corona (verdachte)-klachten hebben, melden zich altijd telefonisch zelf bij hun huisarts. Die kan dan op zijn/haar beurt doorverwijzen naar de Huisartsenpost in Urmond voor de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek, of naar Maastricht voor de mensen in Maastricht / Heuvelland (of Maastricht). Waar noodzakelijk zoekt de huisarts via de Zorgmeldkamer een plek, waar de patiënt moet worden opgevangen.”

Hoeveel mensen werken in de Zorgmeldkamer?

“Nu werken er zo’n 8 mensen, die op werkdagen van 8-20 uur bereikbaar zijn. In het weekend of in de nachtelijke uren wordt die taak automatisch overgenomen door de Huisartsenposten.”

Zijn er voldoende zogeheten ELV-bedden (eerstelijnsverblijf) in Zuid-Limburg?

“Op dit moment is dat wel het geval. Er is nog (beperkte) ruimte in de zorgcentra. En er is voldoende plek in het Thuiszorg Hotel, waarbij we bovendien kunnen opschalen als dat moet. Daar zijn we nu heel blij mee. Drie weken geleden kwamen we als partners voor het eerst samen om dit centrum op te zetten en nu ben ik blij en trots dat we die extra capaciteit hebben georganiseerd.”

Toch lijkt het aantal mensen dat zich meldt op de Huisartsenpost en in het Thuiszorg Hotel te stabiliseren, zelfs iets te dalen. Wat verwacht je van de komende periode?

“Ik verwacht dat er een nog een grotere vraag komt voor mensen in de palliatieve zorg. Hospices in Zuid-Limburg hebben niet veel ruimte meer. En als die vraag nog groter wordt, zou het Thuiszorg Hotel in Urmond daar ook een plek voor kunnen worden. Ik ben blij dat we in een vroeg stadium hebben geanticipeerd op een grotere vraag.”