Huisartsenpost en Thuiszorg Hotel Coronacentrum Urmond vanaf 12 mei a.s. definitief gesloten

De Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond sluit vanaf vrijdag 15 mei aanstaande om 17:00 haar deuren. De laatste Corona (-verdachte) patiënten worden op vrijdag 15 mei aanstaande gezien. Vanaf vrijdag 17:00 nemen de eigen huisartsen (op werkdagen) en de huisartsenposten in de regio (in de avond- en weekenduren) de zorg weer over. Ook het Thuiszorg Hotel Urmond, dat al drie weken in stand-by-modus stond, gaat definitief dicht.

Meer info over de definitieve sluiting vindt u  in dit persbericht

Coronacentrum Urmond

“Coronacentrum Urmond is een unieke samenwerking tussen Zuid-Limburgse huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen.”
 
De eerstelijns zorgorganisaties in Zuid-Limburg hebben nauw samengewerkt om de stroom positief geteste en verdachte corona patiënten gezamenlijk op te vangen.
Door een intensieve samenwerking is het de (zorg)partners uit de regio gelukt om Coronacentrum Urmond snel operationeel te krijgen, bestaande uit een Thuiszorg Hotel (momenteel stand-by) en een Huisartsenpost.

Thuiszorg Hotel

Het Thuiszorg Hotel van Coronacentrum Urmond is een zogeheten ‘on top of-voorziening’. Gelukkig kan de reguliere zorg de vraag op dit moment aan, want het aantal nieuwe coronapatiënten in Zuid-Limburg begint langzaam af te nemen. Dit betekent dat het Thuiszorg Hotel tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld. Alles blijft wel in de gereedheid om patiënten weer op te nemen als dat nodig is. We kunnen dan meteen herstarten als de situatie daar om vraagt. Dit geldt alléén voor het Thuiszorg Hotel, de Huisartsenpost blijft gewoon in bedrijf. 

Het Thuiszorg Hotel was geopend ter ontlasting van de ziekenhuizen, zodat daar de zorg van urgente patiënten door kan blijven gaan. Patiënten die te ziek zijn om thuis verzorgd te kunnen worden en te goed zijn voor de ziekenhuizen konden hier terecht.

Huisartsenpost Urmond

Huisartsenpost Urmond is geopend voor mensen uit de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek met luchtwegklachten, verdacht voor het coronavirus, en met andere spoedeisende klachten die ook met (lichte) luchtwegklachten te maken hebben. Het doel is het opvangen van de druk op de huisartsen en thuiszorg (eerstelijnszorg). Expertise van de behandelingen worden hier gebundeld en reguliere zorg via huisartsen kunnen zo ongehinderd doorgaan. Wellicht wel in een andere vorm dan u gewend bent om de spaarzame capaciteit optimaal te benutten.

Voor de inwoners van de regio Maastricht-Heuvelland, met verdenking van het coronavirus, is reeds een huisartsenpoli geopend in Maastricht. Klik hier voor meer informatie

Doorverwijzing noodzakelijk

Het is niet mogelijk voor patiënten om zichzelf te melden op deze locatie. De omgeving van het hotel is volledig afgeschermd, waardoor de locatie niet bezocht kan worden. Mensen met corona-gerelateerde klachten moeten telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de huisartsenpost.

Mededeling

Kom niet op eigen initiatief naar Coronacentrum Urmond, maar neem altijd eerst contact op met uw eigen arts.

Nieuwsberichten

Meest gestelde vragen

Het Thuiszorg Hotel wordt tijdelijk buiten gebruik gesteld. Alles blijft echter in de gereedheid om weer patiënten op te nemen als dat nodig is. We kunnen dan meteen herstarten als de situatie daar om vraagt. De Huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond blijft volledig in bedrijf.

Het Thuiszorg Hotel van Coronacentrum Urmond gaat vanaf maandag 27 april in stand-by modus.
De Huisartsenpost in Urmond blijft wel open om ervoor te zorgen dat de huisartsenpraktijken in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek veilig de reguliere huisartsenzorg kunnen opstarten. Door het concentreren van de patiënten met corona verdachte klachten in Urmond kunnen patiënten zonder corona verdenking veilig gezien worden in de huisartsenpraktijken en op de huisartsenposten in Heerlen en Echt.

Het aantal nieuwe coronapatiënten in Zuid-Limburg begint langzaam af te nemen. Het Thuiszorg Hotel is een zogeheten ‘on top of-voorziening’. De reguliere zorg kan de vraag op dit moment aan.

De huidige patiënten (10) van het Thuiszorg Hotel kunnen naar verwachting deze week naar huis, of kunnen worden overgeplaatst naar andere zorginstellingen in Zuid-Limburg indien dit nodig is.

Het personeel, afkomstig van Envida, MeanderGroep en Zuyderland, gaat weer binnen de eigen organisatie in de thuiszorg aan de slag. Indien nodig zijn zij snel weer inzetbaar voor het Thuiszorg Hotel.

Mogelijk. Dee omvang van de corona epidemie in Zuid-Limburg wordt voortdurend gemonitord. Uiterlijk na 6 weken (eind mei) in de stand-by modus wordt de situatie opnieuw bekeken en besloten of het Thuiszorg Hotel weer open moet gaan.

Coronacentrum Urmond bestaat uit het Thuiszorg Hotel (momenteel stand-by) en de Huisartsenpost Urmond. Beide zijn in het leven geroepen om ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en de thuiszorg te ontlasten en (vermoedelijke) coronapatiënten te scheiden van reguliere patiënten. Daarnaast zorgt één centraal centrum ervoor dat zorgprofessionals en persoonlijke beschermingsmaatregelen veiliger en efficiënter kunnen worden ingezet? 

U kunt niet zomaar terecht in Coronacentrum Urmond. Alleen een verwijzing van uw arts telt.

Er is geen direct contact met Coronacentrum Urmond mogelijk. Kom alleen langs met een verwijzing van uw arts. Er vindt hier te allen tijden een triage plaats. Zonder verwijzing wordt u weer naar huis gestuurd.

Bel hiervoor altijd met uw huisarts of de huisartsenpost tijdens de avond, nacht en in het weekend. Zij zullen uw klachten beoordelen en u doorverwijzen indien nodig.

Twijfelt u over de ernst van de zaak? En twijfelt u of u contact moet opnemen met uw huisarts? Doe deze corona-vragentest en kom erachter!

Bij twijfels, doe altijd eerst deze corona-vragentest. Heeft u de test gedaan? En heeft u serieuze klachten, zoals hoesten, koorts of ademhalingsklachten? Neem dan contact op met uw huisarts (ma-vrij tussen 08:00 en 17:00) of de huisartsenpost (ma-vrij tussen 17:00 en 08:00 en in het weekend). 

De infographic hieronder toont hoe dit proces verloopt. Klik op de afbeelding om het te lezen.

Nee, u kunt zich niet laten testen op corona. Neem bij vragen of twijfel contact op met uw arts. Deze kan overleggen met GGD. De huisarts kan zelf niet testen.

Toegang tot Coronacentrum Urmond is enkel en alleen voor coronapatiënten met een verwijzing van de huisarts. Kom niet op eigen initiatief.

Coronacentrum Urmond is gesitueerd in Hotel Van der Valk Hotel Urmond, gelegen aan Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond.

Bewoners lopen geen groter risico door de komst van het Centrum. Iedereen dient overal, dus ook rond het Centrum, sociale afstand te houden van minimaal 1,5 meter en zich te houden aan de hygiëne regels van het RIVM. 

We begrijpen dat er vragen ontstaan naar aanleiding van Coronacentrum Urmond. Voor meer informatie over het coronavirus in Zuid-Limburg kunt u terecht op de informatiepagina van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Voor vragen met betrekking tot de gemeente kunt u terecht bij gemeente Stein.

Wegwerkzaamheden rond Coronacentrum Urmond

Er wordt aan de weg gewerkt rond het Coronacentrum Urmond. Het centrum blijft uiteraard bereikbaar, maar vanaf maandag 20 april kunt u bij vertrek enige hinder ervaren. Concreet betekent dit voor het Coronacentrum:

Arriverend verkeer: Vanaf A2 via afrit Urmond is Coronacentrum Urmond gewoon bereikbaar

Vertrekkend verkeer: Richting A2 is niet rechtstreeks bereikbaar. Omrijden via Mauritslaan (bij stoplichten) rechts afslaan en op onze tijdelijke rotonde keren richting A2.

Meer info over de wegwerkzaamheden vindt u hier.  

Ik wil helpen!

Oproep: Persoonlijke Beschermingsmiddelen gezocht

Door het coronavirus is er een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) coronapatiënten. Denk hierbij aan maskers, handschoenen en brillen. De afgelopen weken is de ergste nood opgevangen, maar dat is niet genoeg.

Wij roepen bedrijven als schilders, asbestsaneerders, tuinders en schoonheidsspecialisten op om ons bij te staan in de toevoer van deze middelen. Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich bij ons melden. Onze zorgprofessionals zullen de volgende middelen met open armen ontvangen:

Overalls, wegwerpschorten, FFP1 maskers, FFP2 maskers en chirurgische mondmaskers.

Doneren?

Contact

Coronacentrum Urmond
Mauritslaan 65
6129 EL Urmond (NL)

Pers

Voor persvragen en interviewverzoeken,
mail naar:

[email protected]
Download hier het persbericht

Terugkijken: Persconferentie Coronacentrum Urmond

Coronacentrum Urmond is een samenwerking tussen: